Over ons

Opkomen voor mensen met hiv in Rotterdam en omgeving

"Beter leven met hiv in Rotterdam"

HivPort, Stichting Hiv Portaal Rotterdam, wil dit bereiken door:

  • Ontmoetingen & lotgenotencontact - organiseren, stimuleren en ondersteunen van onderlinge contacten tussen mensen met hiv, in levende lijve of via online media
  • Betere informatievoorziening voor mensen met hiv
  • Bestrijden van maatschappelijke vooroordelen tegen hiv, door voorlichting en informatievoorziening aan het algemene publiek en aan specifieke doelgroepen
  • Voorlichting en preventie - uitgeven van materialen en uitvoeren van campagnes die risico-bewustwording en testbereidheid vergroten
  • Ondersteunen van professionals en vrijwilligers in hun rol als voorlichters of buurtwerkers
  • Verbeteren van het aanbod van laagdrempelige, gratis, anonieme hivtests voor de hele bevolking
  • Steunen van andere organisaties die aan ons doel verwant zijn en alle andere activiteiten die bijdragen aan onze doelstelling, waaronder het verwerven van financiële middelen.

De stichting heeft geen winstdoelstelling. Positieve resultaten worden bestemd voor vervolgprojecten.

Kijk snel naar AL ONZE ACTIVITEITEN.

Partners

In onze regio zijn diverse organisaties actief rond het onderwerp hiv, elk vanuit hun eigen specialisme. Van de behandelaars in het fameuze ErasmusMC tot en met sociaal werkers bij diverse instellingen voor maatschappelijke zorg. Onze samenwerking is vooral gericht op het aanvullen van elkaars sterktes en komt o.a. tot uiting in onze jaarlijkse actie rondom wereld aids dag en in ons project HIV010, waarvoor wij assisteren met een speciale Facebookpagina:

Image

Formele en ANBI-informatie

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Stichting staat ingeschreven bij de KvK als "Stichting Hiv Portaal Rotterdam", verkorte naam "Stichting HivPort", onder nummer 69600716.

IBAN. FISCAAL, ANBI

- RSIN: 857935008

- IBAN voor donaties en andere betalingen: NL76 INGB 0008 0288 94

- De Stichting is door de Belastingdienst vrijgesteld van BTW.

- Voor de goedkeuring door de Belastingdienst van de zogeheten ANBI-status , kunt u de noodzakelijke stukken raadplegen op deze ANBI-pagina. Daar treft u o.a. statuten, jaarverslagen, uittreksel KvK en het beloningsbeleid.
0.29C!OpenElement&FieldElemFormat=gif

Stichting Hiv Portaal Rotterdam komt op voor mensen met hiv in Rotterdam en omgeving.

Volg ons

© Stichting Hiv Portaal Rotterdam 2022. Alle rechten voorbehouden | Beheer & Ontwikkeling door Fun2DeSign